Veviapp - det nya mobilspelet

 

Västnyland Föreningen Västnyländska kultursamfundet r.f. producerar den nya mobila spelappen Vevi åren 2017-2019. Vevi är ett interaktivt mobilspel och namnet kommer från Veni vidi Västnyland, dvs jag kom jag såg Västnyland. Mobilappen lanseras för allmänheten 19.6.2018. Testning med en skolklass samt övriga inbjudna pågår under maj. Kunskapsapp i Västnyland – ett 3-årigt pilotprojekt 2017–2019

Det elektroniska kunskapsbaserade mobilspelet kan spelas med hjälp av egen mobiltelefon eller pekplatta i olika västnyländska parkområden. Spelet är allmänbildande och för spelaren ut i naturen. Spelet riktas till alla åldrar men är speciellt anpassat för unga och skolelever. Projektet genomförs under en 3-årsperiod där den första piloten utförs i området Ramsholmen i Ekenäs. Under de två följande åren genomförs spelbanor på ytterligare två områden i Pumpviken i Karis och i Hangö.

Målsättningen är att ansöka om tilläggsfinansiering för att utföra ytterligare åtta spelområden i de olika kommunerna i Västnyland. På sikt önskar vi kunna sprida den till hela Finland. Västnyländska kultursamfundet har beviljats Leader-finansiering via Pomoväst r.f. för att producera det interaktiva inlärningsspelet. Utöver detta har vi fått understöd från Svenska Kulturfonden, Bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse samt från Karis-Pojo Sparbanksstiftelse och Aktiastiftelsen i Hangö för att täcka självfinansieringsandelen.

Läs mer på Vevis egen hemsida.

YLE Västnyland 15.6.2018

VN 6.6.2018