Kontaktuppgifter

Luckan Raseborg
(Information och försäljning):

Peter Biström
Tfn 044-017 0176
raseborg@luckan.fi
Öppet:
må-fre 9-16, lö stängt

Verksamhetsledare:
Annette Ström
Tfn 044-3390176
annette.strom@luckan.fi

Barnkulturkoordinator/projekt
Pamela Andersson
Tfn 044-7879740
pamela.andersson@luckan.fi

Barnkulturaktör, LillaLuckan
Maria Sundell
maria.sundell@luckan,fi

Ungdomskoordinator, UngInfo
Marina Karjanlahti
marina.karjanlahti(at)luckan.fi
+358 (0)44 728 5903

Ordförande:
Lars-Peter Lampenius
lasse.lampenius@gmail.com

Västnyländska Kultursamfundet r.f.

Torggatan 3, 10300 Karis
Tfn 044-017 0176
raseborg@luckan.fi

FO-nummer: 0213885-5

Aktia Karis
IBAN FI51 4055 8720 0053 38
BIC-kod HELSFIHH

 

 

 


Visa större karta