Region, samhälle och orter

(Alla årsböcker finns att läsa på Issuu.com, sök enligt år och Västnyländsk Årsbok ).

Författare Titel Årsbok
Bengtsson, Åsa Kommunalval 2012 2013
Björklöf, Margita Västnyländska vården under 25 års tid 2013
Blomqvist Per-Olof Firma Ab Bröder Nylund i Pojo 1997
Ekberg, Henrik Den kommunala identiteten i en föränderlig värld 2014
Henriksson, Linnéa Att sikta mot stjärnorna i brant nedförsbacke 2009-2010
Hukkinen, Lars J. Järnindustriminnen i västra Nyland 1978
Häggström, Stig Västnyland - näringar och arbetsplatser 1977
Häggström, Stig Västnyland - ett litet grand från ovan 1980
Häggström, Stig De ekonomiska resurserna 1984
Lindholm, Kaj Framtid i kunskap, kultur, miljö och kommunikationer 1991
Malmberg, Martina Är Ingås framtid redan avgjord? 2008
Munter, Arja Levnadsförhållanden och flyttningsbenägenhet i Västnyland 1981
Nyberg, John Om Karis socken 1995
Nyberg, Lars Ingen kyrkoby 1977
Nyberg, Lars Storöns vägar 1982
Nylund, Agneta Planläggningssituationen i västra Nyland 1984
Rask, Henry Snappertuna - bygd i tiden 1982
Roman, Jani Synvinklar på Västnylands näringsliv, ur ett Raseborgsperspektiv 2014
Svanfeldt, Ingrid Sjundeå kämpar för sin existens 2011
Sundström, Leif Problem i en inflyttningskommun (Kyrkslätt) 1977