Luckan Raseborg


Luckan Raseborg är en västnyländsk svenskspråkig träffpunkt där du får INFORMATION om bl.a.

  • evenemang på svenska eller med svenska inslag i hela Svenskfinland
  • utbildning, kurser och stipendier på svenska

Luckan Raseborg fungerar också som Raseborgs Stads infopunkt i Karis.

Vi har även kopieringstjänst här.

Kolla även in vår shop:

http://raseborg.luckan.fi/luckan-shop/

 


I Luckan kan du också läsa dagstidningarna HBL och Västra Nyland och tidskrifter i tidningshörnan och använda kunddatorn för informationssökning. Luckan Raseborg förmedlar Ticketmasters, Lippupistes och Nettickets biljetter.
På sidan www.evenemax.fi kan du även se vad som händer i Svensk-Finland!

Vi finns på Dalgatan 4, 10300 Karis. Kontakta oss per telefon 044-017 0176 eller e-post.
Mera information hittar du på våra egna hemsidor.