Språk, litteratur och författare

(Alla årsböcker finns att läsa på Issuu.com, sök enligt år och Västnyländsk Årsbok ).

Författare Titel Årsbok
Ahlroth, Lena  Läsmormor och -morfar sprider läsglädje 2020
Ahlström, Christian Tankar bland böcker 1988
Backman, Sigbritt Henrik Lindeberg och torpväsendet på Sjundby 2012
Cederlöf, Henrik En rar boksamling 1981
Cederlöf Henrik Arvid Mörne - skärgårdens skald 1997
Fagerholm, Monica Min tid på Villa Snäcksund 2002
Frostell, Hilding Arvid Mörne, Porkalabygdens skald 1980
Gottberg, Gunnel Aleksis Kivi i Sjundeå 1988
Malmberg, Lars Vår svenska i Västnyland 1999
Möller-Salmela, Agneta Läsinspiration för livet – Hangömodellen 2020
Romberg, Kerstin Den skyddslösa tryggheten (Gungerd Wikholm) 1994
Tuomolin, Kerstin Hemkänsla och främlingskap, återkommande tema hos våra västnyländska författare 1989
Tuomolin, Kerstin Jag är ett träd, jag är enen (Mary-Ann Bäcksbacka) 1990
Tuomolin, Kerstin Så var människan född: en avgrund (Diana Bredenberg) 1992
Willner, Sven Västnyland i litteraturen 1978